Κατεβάστε το σενάριο

Θέτιδα, μια μητέρα θεά

  • Δημιουργός: Παναγιώτα-Κυριακή Μπιτζελέρη

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Β' Γυμνασίου
  • Διδακτικό αντικείμενο: Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
  • Διαθεματικό: Όχι
  • Συνταγμένο σενάριο

Εφαρμογές του σεναρίου

Περίληψη

Στο παρόν σενάριο οι μαθητές εμβαθύνουν σε ζητήματα θεολογίας των ομηρικών επών και συγκεκριμένα ασχολούνται με το θεϊκό ανθρωπομορφισμό και τις σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στους θεούς και τους θνητούς. Οι μαθητές αποδελτιώνουν λέξεις και φράσεις που υποδηλώνουν θεϊκές και ανθρώπινες ιδιότητες, δημιουργούν ψηφιακούς νοητικούς χάρτες, συζητούν και διαμορφώνουν τα δικά τους συμπεράσματα. Σταχυολογούν αντίστοιχα παραδείγματα από τη λογοτεχνία και τη μυθολογία και τα επεξεργάζονται κριτικά εντοπίζοντας ομοιότητες και διαφορές στη στάση, τη συμπεριφορά, τα κίνητρα των θεών και των ανθρώπων. Στο τελικό στάδιο, οι μαθητές καλούνται να συντάξουν δύο επιστολές με τον ίδιο αποδέκτη (Αχιλλέα) αλλά με διαφορετικό αποστολέα (Θέτιδα-θνητή μητέρα/Θέτιδα-θεά). Στόχος είναι να καλλιεργηθεί η ενσυναίσθηση των μαθητών αλλά και να προβληματιστούν σε θέματα που αφορούν την αντικειμενικότητα, τη δικαιοσύνη και το κατά πόσον αυτά συμβαδίζουν με τη μητρότητα, προκειμένου να κρίνουν εν τέλει τη στάση της Θέτιδας. Σε όλη τη διάρκεια του σεναρίου οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες και αξιοποιούν ψηφιακές πηγές, συγκροτούν το δικό τους υλικό/άποψη, την παρουσιάζουν/συζητούν στην ολομέλεια, την εμπλουτίζουν/ανασκευάζουν και παράγουν νεοελληνικό λόγο.

Διδακτική Ενότητα→ Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
↘ Β Γυμνασίου
↘ Ιλιάδα
↘ Α 307-431α
Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Οικογένεια
↘ Ανθρώπινες σχέσεις-Πόλεμος/Ειρήνη-Ο Ξένος/Άλλος
↘ Άτομο-κοινωνία, στάσεις ζωής
↘ Θρησκείες
↘ Μυθολογία
→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Επική ποίηση
↘ Συγγραφέας
↘ Όμηρος
↘ Τεχνικές/τρόποι γραφής
↘ Διακειμενικότητα
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Τεχνική διάσταση
↘ Λειτουργική διάσταση
↘ Πρακτικές γραμματισμού
↘ Ανάγνωση
↘ Γραφή
↘ Επικοινωνία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Πολυτροπικό
↘ Προφορικό
↘ Γραπτό
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Επιχειρηματολογία
↘ Κειμενικά είδη
↘ Επιστολές/προσκλήσεις
↘ Σχολιαστικά/επιχειρηματολικά/γνώμης
↘ Παράγραφος
↘ Ανάγνωση
↘ Ανάγνωση στην ολομέλεια της τάξης
↘ Ανάγνωση κατά ομάδες
↘ Απαγγελία-αφήγηση-δραματοποίηση
↘ Συζήτηση
↘ Παραγωγή κειμένου
↘ Ανάπτυξη ερωτήματος ερμηνείας κειμένου
↘ Λογοτεχνικό κείμενο (quasi literature writing)
↘ Δημιουργική γραφή (creative writing)
↘ Πολυτροπικό (ψηφιακό) κείμενο
↘ Συνεργατικό κείμενο
↘ Ακρόαση
↘ Απαγγελία/αφήγηση/ανάγνωση
↘ Πολυτροπικό (ψηφιακό) κείμενο
Χώρος→ Εντός σχολείου
→ Εικονικός χώρος
Χρονική διάρκεια7-12 διδακτικές ώρες
Χρονολογία (από)07/2014
Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Περιβάλλοντα διδασκαλίας / εξάσκησης
→ Εφαρμογές γραφείου
→ Διαδίκτυο ως μέσο πρακτικής γραμματισμού
→ Περιβάλλοντα σχεδιασμού
→ Πλατφόρμες wiki, blog, κλπ
→ Λεξικά, σώματα κειμένων
→ Εργαστήριο υπολογιστών
→ Κεντρική προβολή/παρουσίαση