Κατεβάστε το σενάριο

Αντίο θάλασσα

  • Δημιουργός: Ειρήνη Τζοβλά

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Α' Πρωτοβάθμια
  • Διδακτικό αντικείμενο: Νεοελληνική Γλώσσα
  • Διαθεματικό: Όχι
  • Εφαρμοσμένο σενάριο

Το σενάριο στηρίζεται

Περίληψη

Το παρόν σενάριο αφορμάται από την πρώτη υποενότητα της δεύτερης ενότητας του βιβλίου του μαθητή (τευχ. α΄, σ. 22), και τη διδασκαλία του φθόγγου «Αα», που είναι και το πρώτο προς διδασκαλία φώνημα/γράμμα. Πιο συγκεκριμένα, εκμεταλλεύτηκε το θέμα της εικόνας του βιβλίου που αναφέρεται στον αποχαιρετισμό των καλοκαιρινών διακοπών και το επέκτεινε μέσα από την παρουσίαση πινάκων ζωγραφικής με το ίδιο θέμα, τους οποίους οι μαθητές σχολίασαν, προετοιμάζοντάς τους για το πέρασμα στην ανάγνωση. Ακόμη, οι μαθητές κλήθηκαν μέσα από μια παρουσίαση πινακίδων και εξώφυλλων παιδικών βιβλίων να εντοπίσουν, να επιλέξουν το φώνημα/γράμμα «Αα» και να πραγματοποιήσουν ασκήσεις εμπέδωσης του φωνήματος στους υπολογιστές τους. Ακολούθως, άκουσαν το τετράστιχο για τον αχινό που υπάρχει στην ενότητα, το τραγούδησαν, εντόπισαν τις λέξεις που περιέχουν «Αα» και το δραματοποίησαν. Τέλος, πραγματοποίησαν ασκήσεις εμπέδωσης του φωνήματος στον κεντρικό υπολογιστή.

Διδακτική Ενότητα→ Α Δημοτικού
↘ Ενότητα 2: Η παρέα
Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Φύση-Οικολογία-Περιβάλλον-Ζώα
↘ Πολιτισμός-Τέχνη
→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Γραφή
↘ Γράμματα
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Πολυτροπικό - γνώσεις για τη σημείωση
↘ Προφορικό
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Περιγραφή
↘ Αφήγηση
↘ Επιχειρηματολογία
↘ Κειμενικά είδη
↘ Σχολιαστικά/επιχειρηματολογικά/γνώμης
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Τεχνική διάσταση
↘ Λειτουργική διάσταση
↘ Πρακτικές γραμματισμού
↘ Επικοινωνία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Πολυτροπικό
↘ Προφορικό
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Περιγραφή
↘ Αφήγηση
↘ Επιχειρηματολογία
↘ Κειμενικά είδη
↘ Σχολιαστικά/επιχειρηματολικά/γνώμης
Χώρος→ Εντός σχολείου
Χρονική διάρκεια1-6 διδακτικές ώρες
Χρονολογία (από)10/10/2013
Χρονολογία έως17/10/2013
Σχολική μονάδα

4ο Δημοτικό Σχολείο Πεύκης

Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Περιβάλλοντα διδασκαλίας / εξάσκησης
→ Εφαρμογές γραφείου