Κατεβάστε το σενάριο

Συνοδευτικά

  • Η γλώσσα των νέων_εφαρμογή_συνοδευτικό [4,14 MB]

Τεκμήρια

  • Η γλώσσα των νέων_τεκμήρια [3,11 MB]

Η γλώσσα των νέων

  • Δημιουργός: Πολυξένη Μπίλλα

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Α' Λυκείου
  • Διδακτικό αντικείμενο: Νεοελληνική Γλώσσα
  • Διαθεματικό: Όχι
  • Εφαρμοσμένο σενάριο

Το σενάριο στηρίζεται

Περίληψη

Θέμα του διδακτικού σεναρίου είναι η γλώσσα των νέων, ο «νεολαιίστικος λόγος», ο οποίος συνιστά μια ιδιαίτερη «κειμενική κοινότητα» (Πρόγραμμα Σπουδών 2011: 21052), στην οποία οι μαθητές κινούνται με άνεση που συχνά ξενίζει τους μεγαλύτερους. Οι «ξενισμοί» αυτοί αποτυπώνονται σε εμπειρικές διαπιστώσεις που συνοψίζονται σε όρους όπως «γλωσσική κρίση», «λεξιπενία των νέων», «γλωσσικό - επικοινωνιακό χάσμα νέων - μεγαλυτέρων», όροι που εκφράζουν φαινόμενα τα οποία συχνά αντιμετωπίζονται περιγραφικά και αποκομμένα από τα επικοινωνιακά συμφραζόμενα μέσα στα οποία εκδηλώνονται. Στόχος του σεναρίου είναι να αντιμετωπίσουν οι μαθητές συστημικά το ζήτημα με άξονες τη δική τους στάση απέναντι στο θέμα, τις κυρίαρχες εμπειρικές ερμηνείες και αξιολογήσεις του φαινομένου αλλά και τις απόψεις των γλωσσολόγων, προκειμένου να εμβαθύνουν σε αυτές, να εστιάσουν σε τυχόν αντιτιθέμενες θεωρήσεις και κυρίως να κατανοήσουν τις διαφορετικές απαιτήσεις που δημιουργούν οι διαφορετικές επικοινωνιακές περιστάσεις.

Διδακτική Ενότητα→ Νεοελληνική Γλώσσα
↘ Α Λυκείου
↘ Γλώσσα και γλωσσικές ποικιλίες
Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Άνθρωπος-Ενηλικίωση, εφηβεία-Φύλα
↘ Άτομο-κοινωνία, στάσεις ζωής
↘ Πολιτισμός-Τέχνη
→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Λεξιλόγιο - Σημασιολογία
↘ Παραγωγή
↘ Σύνθεση
↘ Πολυσημία
↘ Σχέσεις λέξεων
↘ Ετυμολογία
↘ Λεξική και προτασιακή σημασία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Πολυτροπικό - γνώσεις για τη σημείωση
↘ Γραπτό
↘ Προφορικό
↘ Υβριδικό (μείξη προφορικού και γραπτού λόγου)
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Αφήγηση
↘ Επιχειρηματολογία
↘ Εξήγηση
↘ Κειμενικά είδη
↘ Χρονικά/αφηγηματικά/βιογραφικά είδη
↘ Σχολιαστικά/επιχειρηματολογικά/γνώμης
↘ Διαλογικά/συνεντεύξεις
↘ Γλωσσική ποικιλία
↘ Πραγματολογία - κειμενογλωσσολογία
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Τεχνική διάσταση
↘ Λειτουργική διάσταση
↘ Κριτική διάσταση
↘ Πρακτικές γραμματισμού
↘ Ανάγνωση
↘ Γραφή
↘ Επικοινωνία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Πολυτροπικό
↘ Προφορικό
↘ Γραπτό
↘ Υβριδικό
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Περιγραφή
↘ Αφήγηση
↘ Επιχειρηματολογία
↘ Εξήγηση
↘ Κειμενικά είδη
↘ Χρονικά/αφηγηματικά/βιογραφικά είδη
↘ Σχολιαστικά/επιχειρηματολικά/γνώμης
↘ Διαλογικά/συνεντεύξεις
Χώρος→ Εντός σχολείου
Χρονική διάρκεια1-6 διδακτικές ώρες
Χρονολογία (από)14/12/2012
Χρονολογία έως14/01/2013
Σχολική μονάδα

Πρότυπο Πειραματικό Λύκειο Αγίων Αναργύρων

Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Περιβάλλοντα διδασκαλίας / εξάσκησης
→ Εφαρμογές γραφείου
→ Διαδίκτυο ως μέσο πρακτικής γραμματισμού
→ Περιβάλλοντα σχεδιασμού
→ Πλατφόρμες wiki, blog, κλπ
→ Λεξικά, σώματα κειμένων
→ Εργαστήριο υπολογιστών
→ Κεντρική προβολή/παρουσίαση
→ Φορητοί υπολογιστές