Κατεβάστε το σενάριο

Μικρομαγειρέματα

  • Δημιουργός: Ειρήνη Τζοβλά

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Γ' Πρωτοβάθμια
  • Διδακτικό αντικείμενο: Νεοελληνική Γλώσσα
  • Διαθεματικό: Όχι
  • Συνταγμένο σενάριο

Εφαρμογές του σεναρίου

Περίληψη

Το σενάριο στοχεύει να εμπλέξει τους μαθητές στη διαδικασία ηλεκτρονικής ψηφοφορίας σχετικά με τα αγαπημένα τους φαγητά, να τους ωθήσει να αναζητήσουν χρηστικά κείμενα στο διαδίκτυο και πιο συγκεκριμένα συνταγές, να εκτελέσουν στο σχολείο και να βιντεοσκοπήσουν την εκτέλεση κάποιων από αυτές τις συνταγές και να τις αναρτήσουν στο ιστολόγιο της τάξης ή στην ιστοσελίδα του σχολείου. Παράλληλα, το σενάριο θα συμπεριλάβει γραμματικές και γλωσσικές δραστηριότητες που αφορούν στη σύνταξη οδηγιών, στη χρήση της προστακτικής αορίστου και στον ρόλο των χρονικών και τοπικών επιρρημάτων στη σύνταξη οδηγιών.

Διδακτική Ενότητα→ Γ Δημοτικού
↘ Ενότητα 2.3: Έλα στην παρέα μας!
Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Αθλητισμός-Διατροφή
→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Μορφολογία
↘ Ρήματα
↘ Επιρρήματα
↘ Λεξιλόγιο - Σημασιολογία
↘ Σύνθεση
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Ανάλυση διαδικασίας
↘ Κειμενικά είδη
↘ Οδηγίες χρήσης
↘ Ιστολόγια
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Τεχνική διάσταση
↘ Κριτική διάσταση
↘ Πρακτικές γραμματισμού
↘ Επικοινωνία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Πολυτροπικό
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Ανάλυση διαδικασίας
↘ Οδηγίες
↘ Κειμενικά είδη
↘ Οδηγίες χρήσης
↘ Ιστολόγια
↘ Παραγωγή κειμένου
↘ Πολυτροπικό (ψηφιακό) κείμενο
↘ Συνεργατικό κείμενο
Χώρος→ Εντός σχολείου
→ Εικονικός χώρος
Χρονική διάρκεια7-12 διδακτικές ώρες
Χρονολογία (από)11/2012
Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Εφαρμογές γραφείου
→ Διαδίκτυο ως μέσο πρακτικής γραμματισμού
→ Πλατφόρμες wiki, blog, κλπ
→ Λεξικά, σώματα κειμένων
→ Εργαστήριο υπολογιστών
→ Κεντρική προβολή/παρουσίαση
→ Φορητοί υπολογιστές