Κατεβάστε το σενάριο

Παιχνίδια με τα κείμενα

  • Δημιουργός: Μαρία Νέζη

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Α' Γυμνασίου
  • Διδακτικό αντικείμενο: Νεοελληνική Γλώσσα
  • Διαθεματικό: Όχι
  • Συνταγμένο σενάριο

Εφαρμογές του σεναρίου

Περίληψη

Η δραστηριότητα αναπτύσσεται εντός του πεδίου της Θεωρίας της Εμπλαισιωμένης ή Εγκαθιδρυμένης Μάθησης (Situated Learning Theory) (Lave & Wenger 1991) και οργανώνεται γύρω από την επίλυση αυθεντικού προβλήματος που έχει νόημα για τους ίδιους τους μαθητές/τριες (problem-based learning). Ζητούμενο είναι η παραγωγή προφορικού λόγου γύρω από το θέμα του ρόλου που επιφυλάσσει στον μαθητή/τρια το σχολείο. Για τον σκοπό αυτόν σε ομαδοσυνεργατικά σχήματα δυάδας – τετράδας (Πυραμίδα) οι μαθητές/τριες επεξεργάζονται κείμενα στα οποία «ο …δαίμων της τυπογραφίας δημιούργησε πολλά προβλήματα… Σε κάποια κείμενα μπέρδεψε τη θεματική πρόταση, τα σχόλια και την κατακλείδα στις παραγράφους. Σε άλλα ξέχασε τις συνδετικές λέξεις που συνδέουν τα μέρη της παραγράφου ή τις παραγράφους μεταξύ τους. Το αποτέλεσμα είναι να μη βγαίνει νόημα… ». Αποστολή των μαθητών/τριών είναι να αποκαταστήσουν τη δομή τους για να μπορέσουν να κατανοήσουν το περιεχόμενο των κειμένων, έτσι ώστε να τα αξιοποιήσουν στη συζήτηση που θα ακολουθήσει σχετικά με το θέμα που εξ αρχής έχει τεθεί στην κοινότητα.

Οι μαθητές/-τριες καλούνται να αποκαταστήσουν τη δομή και συνοχή γραπτών κειμένων, ποικίλων ειδολογικά, ακολουθώντας τις οδηγίες Φύλλου Εργασίας και αξιοποιώντας τις δυνατότητες του επεξεργαστή κειμένου (αντικαταστάσεις λέξεων στον συνταγματικό ή παραδειγματικό άξονα, καταστροφή και επανασυναρμολόγηση της δομής του κειμένου, επάλληλες γραφές και διορθώσεις, ποικίλες εκδοχές στη νοηματοδότηση του κειμένου).

Διδακτική Ενότητα→ Νεοελληνική Γλώσσα
↘ Α Γυμνασίου
↘ Επικοινωνία στο σχολείο
Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Σχολική ζωή
→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Γραπτό
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Παράγραφος
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Λειτουργική διάσταση
↘ Πρακτικές γραμματισμού
↘ Γραφή
↘ Επικοινωνία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Προφορικό
↘ Γραπτό
↘ Παραγωγή κειμένου
↘ Προφορικό κείμενο
↘ Συνεργατικό κείμενο
Χώρος→ Εντός σχολείου
Χρονική διάρκεια1-6 διδακτικές ώρες
Χρονολογία (από)10/2011
Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Εφαρμογές γραφείου
→ Εργαστήριο υπολογιστών
→ Κεντρική προβολή/παρουσίαση
→ Φορητοί υπολογιστές