Κατεβάστε το σενάριο

Συνοδευτικά

  • Αρχείο 1 [127,41 KB]

28η Οκτωβρίου

  • Δημιουργός: Ειρήνη Τζοβλά

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Γ' Πρωτοβάθμια
  • Διδακτικό αντικείμενο: Νεοελληνική Γλώσσα
  • Διαθεματικό: Ναι
  • Συνταγμένο σενάριο

Εφαρμογές του σεναρίου

Περίληψη

Το παρόν σενάριο εντάσσεται στα σενάρια άτυπου γραμματισμού και λαμβάνει χώρα στα πλαίσια του εορτασμού της 28ης Οκτωβρίου. Συνδέεται με τις επίκαιρες ενότητες του μαθήματος της Γλώσσας της Γ΄ Δημοτικού και μπορεί να αντλήσει ώρες και από το μάθημα της Ευέλικτης Zώνης. Πραγματεύεται την αναζήτηση και συγκέντρωση πληροφοριών πάνω σε θεματικές του πολέμου του 1940, την παραγωγή σχετικής ταινίας, τη δημιουργία ανακοίνωσης πρόσκλησης και προγράμματος της γιορτής και την παρουσίαση της ταινίας στη γιορτή του σχολείου καθώς και την ανάρτησή της στο ιστολόγιο της τάξης. Στόχος είναι η γνωριμία με υβριδικά κειμενικά είδη που χρησιμοποιούνται σε συγκεκριμένες επικοινωνιακές καταστάσεις. Αξιοποιούνται οι δυνατότητες των ΤΠΕ μέσα από τη δυναμική των οποίων οι μαθητές θα αναδείξουν την ταυτότητά τους στα πλαίσια των νέων γραμματισμών.

Διδακτική Ενότητα→ Γ Δημοτικού
↘ Ενότητα 1.5: Η πατρίδα μας γιορτάζει
Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Ανθρώπινες σχέσεις-Πόλεμος/Ειρήνη-Ο Ξένος/Άλλος
↘ Ιστορία
→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Κειμενικά είδη
↘ Χρονικά/αφηγηματικά/βιογραφικά είδη
↘ Πληροφοριακά/διαφημιστικά
↘ Ποιήματα/τραγούδια
↘ Ιστολόγια
↘ Ηλεκτρονικά μηνύματα
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Τεχνική διάσταση
↘ Κριτική διάσταση
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Πολυτροπικό
↘ Κειμενικά είδη
↘ Χρονικά/αφηγηματικά/βιογραφικά είδη
↘ Πληροφοριακά/διαφημιστικά
↘ Ποιήματα/τραγούδια
↘ Ιστολόγια
↘ Ηλεκτρονικά μηνύματα
↘ Παραγωγή κειμένου
↘ Πολυτροπικό (ψηφιακό) κείμενο
↘ Ακρόαση
↘ Μουσική-τραγούδι
↘ Πολυτροπικό (ψηφιακό) κείμενο
Σύνδεση με άλλο γνωστικό αντικείμενο→ Φιλολογικής ζώνης
↘ Νεοελληνική Γλώσσα
↘ Ιστορία
→ Ημιτυπικές και άτυπες διαδικασίες εκπαίδευσης
↘ Ερευνητικές Εργασίες – Project
↘ Πολιτιστικά προγράμματα
↘ Σχολικές γιορτές
↘ Ευέλικτη ζώνη
Χώρος→ Εντός σχολείου
→ Εικονικός χώρος
Χρονική διάρκεια7-12 διδακτικές ώρες
Χρονολογία (από)10/2012
Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Πλατφόρμες wiki, blog, κλπ
→ Λεξικά, σώματα κειμένων
→ Εργαστήριο υπολογιστών
→ Κεντρική προβολή/παρουσίαση
→ Φορητοί υπολογιστές