Κατεβάστε το σενάριο

Φωνές εφήβων ή οι έφηβοι μιλούν για την εφηβεία

  • Δημιουργός: Παναζής Μητελούδης

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Α' Λυκείου
  • Διδακτικό αντικείμενο: Νεοελληνική Γλώσσα
  • Διαθεματικό: Όχι
  • Εφαρμοσμένο σενάριο

Το σενάριο στηρίζεται

Περίληψη

Πρόκειται για ένα διδακτικό σενάριο που βασίζεται στη μέθοδο project, εστιάζει στην παραγωγή προφορικού λόγου, στην οργάνωση ομαδικής συζήτησης με διάλογο, στην παραγωγή γραπτού λόγου και διεξαγωγή μικρής έρευνας που περιλαμβάνει συνεντεύξεις και βιβλιογραφία. Αξιοποιείται το Facebook για την ανάρτηση των συμπερασμάτων από τις συνεντεύξεις και την ομαδική συζήτηση. Στο τέλος οι μαθητές συντάσσουν γραπτές εργασίες και τις παρουσιάζουν σε PowerPoint.

Το θέμα όλων των δραστηριοτήτων είναι η εφηβεία. Αφετηρία αποτέλεσαν τα κείμενα-μαρτυρίες εφήβων από συνεντεύξεις (σχολικό βιβλίο σελ. 127). Ακολούθησε η διαδικασία συνεντεύξεων που διενεργήθηκαν από τους μαθητές ανά ομάδες. Τα αποτελέσματα των συνεντεύξεων παρουσιάστηκαν από εκπροσώπους των ομάδων στην ολομέλεια και ακολούθησε συντονισμένη συζήτηση. Τα συμπεράσματα από τις συνεντεύξεις και τη συζήτηση αναρτήθηκαν, από τον υπεύθυνο κάθε ομάδας, στο Facebook. Η κάθε ομάδα ανέλαβε να συντάξει μια εργασία με κάποιο θέμα σχετικό με την εφηβεία. Για την εργασία τους αξιοποιήθηκαν οι αναρτήσεις στο Facebook και σχετική βιβλιογραφία. Κατά τη σύνταξη των κειμένων τους οι μαθητές αξιοποίησαν επίσης κάποιες φωτογραφίες, τραγούδια κ.α.

Διδακτική Ενότητα→ Α Λυκείου
↘ Ο λόγος
Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Άνθρωπος-Ενηλικίωση, εφηβεία-Φύλα
↘ Οικογένεια
↘ Ανθρώπινες σχέσεις-Πόλεμος/Ειρήνη-Ο Ξένος/Άλλος
→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Πολυτροπικό - γνώσεις για τη σημείωση
↘ Γραπτό
↘ Προφορικό
↘ Υβριδικό (μείξη προφορικού και γραπτού λόγου)
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Περιγραφή
↘ Αφήγηση
↘ Επιχειρηματολογία
↘ Παράγραφος
↘ Περίληψη
↘ Κειμενικά είδη
↘ Σχολιαστικά/επιχειρηματολογικά/γνώμης
↘ Διαλογικά/συνεντεύξεις
↘ Έρευνες/μελέτες
↘ Ποιήματα/τραγούδια
↘ Ηλεκτρονικά μηνύματα
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Τεχνική διάσταση
↘ Λειτουργική διάσταση
↘ Κριτική διάσταση
↘ Πρακτικές γραμματισμού
↘ Επικοινωνία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Πολυτροπικό
↘ Προφορικό
↘ Γραπτό
↘ Υβριδικό
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Αφήγηση
↘ Επιχειρηματολογία
↘ Κειμενικά είδη
↘ Χρονικά/αφηγηματικά/βιογραφικά είδη
↘ Σχολιαστικά/επιχειρηματολικά/γνώμης
↘ Διαλογικά/συνεντεύξεις
↘ Έρευνες/μελέτες
↘ Ποιήματα/τραγούδια
↘ Παράγραφος
↘ Ηλεκτρονικά μηνύματα
↘ Ανάγνωση
↘ Συζήτηση
↘ Παραγωγή κειμένου
↘ Ανάπτυξη ερωτήματος ερμηνείας κειμένου
↘ Ανάπτυξη δοκιμίου (essay)
↘ Πολυτροπικό (ψηφιακό) κείμενο
↘ Προφορικό κείμενο
↘ Συνεργατικό κείμενο
↘ Κείμενα οπτικής επικοινωνίας (σχέδιο, ζωγραφιά, φωτογραφία)
↘ Ακρόαση
↘ Μουσική-τραγούδι
↘ Πολυτροπικό (ψηφιακό) κείμενο
Χώρος→ Εντός σχολείου
→ Εικονικός χώρος
Χρονική διάρκεια7-12 διδακτικές ώρες
Σχόλια πάνω στη χρονική διάρκεια

8 διδακτικές ώρες

Χρονολογία (από)04/04/2014
Χρονολογία έως05/05/2014
Σχολική μονάδα

1ο Γενικό Λύκειο Συκεών Θεσσαλονίκης

Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Εφαρμογές γραφείου
→ Εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης
→ Εργαστήριο υπολογιστών
→ Κεντρική προβολή/παρουσίαση
→ Φορητοί υπολογιστές