Κατεβάστε το σενάριο

Διαχείριση του χρόνου: με αφορμή ένα κείμενο του Οδυσσέα Ελύτη

  • Δημιουργός: Παναζής Μητελούδης

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Β' Λυκείου
  • Διδακτικό αντικείμενο: Νεοελληνική Γλώσσα
  • Διαθεματικό: Όχι
  • Εφαρμοσμένο σενάριο

Το σενάριο στηρίζεται

Εφαρμογές του σεναρίου

Περίληψη

Το σενάριο πραγματεύεται το θέμα της διαχείρισης του χρόνου και της σημασίας του ελεύθερου χρόνου στην καθημερινή ζωή. Ως αφόρμηση για τη συζήτηση του θέματος επιλέχθηκε το Παράπονο του Οδυσσέα Ελύτη. Επιπλέον προτείνονται διάφορα επιλεγμένα κείμενα και ένα μαθητικό βίντεο. Ένας από τους στόχους είναι και η εξάσκηση των μαθητών στις σημειώσεις και τη σύνταξη περίληψης κειμένων διαφόρων τύπων και ειδών λόγου: προφορικής συζήτησης, βίντεο, τραγουδιού, άρθρου, δοκιμίου κ.ο.κ. Όλες οι προτεινόμενες δραστηριότητες ολοκληρώνονται με την παραγωγή λόγου από τους μαθητές. Έτσι, πέρα από τη σύνταξη περιλήψεων, καλούνται να παράγουν προσωπικό λόγο, να δημιουργήσουν πολυτροπικά κείμενα αξιοποιώντας για τον σκοπό αυτό και τις δυνατότητες που παρέχουν τα λογισμικά επεξεργασίας κειμένου, παρουσίασης.

Διδακτική Ενότητα→ Β Λυκείου
↘ Σημειώσεις-περίληψη
Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Άνθρωπος-Ενηλικίωση, εφηβεία-Φύλα
↘ Ανθρώπινες σχέσεις-Πόλεμος/Ειρήνη-Ο Ξένος/Άλλος
↘ Άτομο-κοινωνία, στάσεις ζωής
↘ Πολιτισμός-Τέχνη
→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Πολυτροπικό - γνώσεις για τη σημείωση
↘ Γραπτό
↘ Προφορικό
↘ Υβριδικό (μείξη προφορικού και γραπτού λόγου)
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Επιχειρηματολογία
↘ Περίληψη
↘ Κειμενικά είδη
↘ Σχολιαστικά/επιχειρηματολογικά/γνώμης
↘ Διαλογικά/συνεντεύξεις
↘ Ποιήματα/τραγούδια
↘ Έκθεση (σχολικού τύπου)
↘ Δοκίμιο
↘ Γλωσσική ποικιλία
↘ Πραγματολογία - κειμενογλωσσολογία
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Λειτουργική διάσταση
↘ Κριτική διάσταση
↘ Πρακτικές γραμματισμού
↘ Ανάγνωση
↘ Γραφή
↘ Επικοινωνία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Πολυτροπικό
↘ Προφορικό
↘ Γραπτό
↘ Υβριδικό
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Αφήγηση
↘ Επιχειρηματολογία
↘ Ανάλυση διαδικασίας
↘ Κειμενικά είδη
↘ Σχολιαστικά/επιχειρηματολικά/γνώμης
↘ Διαλογικά/συνεντεύξεις
↘ Έρευνες/μελέτες
↘ Ποιήματα/τραγούδια
↘ Παράγραφος
↘ Έκθεση (σχολικού τύπου)
↘ Δοκίμιο
↘ Ανάγνωση
↘ Ανάγνωση στην ολομέλεια της τάξης
↘ Ανάγνωση κατά ομάδες
↘ Σιωπηλή κατ' ιδίαν ανάγνωση
↘ Απαγγελία-αφήγηση-δραματοποίηση
↘ Συζήτηση
↘ Παραγωγή κειμένου
↘ Ανάπτυξη ερωτήματος ερμηνείας κειμένου
↘ Ανάπτυξη δοκιμίου (essay)
↘ Πολυτροπικό (ψηφιακό) κείμενο
↘ Προφορικό κείμενο
↘ Συνεργατικό κείμενο
↘ Ακρόαση
↘ Μελοποιημένη ποίηση
Χώρος→ Εντός σχολείου
Χρονική διάρκεια7-12 διδακτικές ώρες
Σχόλια πάνω στη χρονική διάρκεια

8 διδακτικές ώρες

Χρονολογία (από)22/10/2013
Χρονολογία έως12/11/2013
Σχολική μονάδα

1ο Γενικό Λύκειο Συκεών Θεσσαλονίκης

Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Εφαρμογές γραφείου
→ Διαδίκτυο ως μέσο πρακτικής γραμματισμού
→ Κεντρική προβολή/παρουσίαση
→ Φορητοί υπολογιστές