Κατεβάστε το σενάριο

Ένα παράδειγμα σεβασμού προς τους γονείς

  • Δημιουργός: Ευσταθία Λαλιώτου

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Γ' Γυμνασίου
  • Διδακτικό αντικείμενο: Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
  • Διαθεματικό: Όχι
  • Συνταγμένο σενάριο

Εφαρμογές του σεναρίου

Περίληψη

Οι μαθητές συνεργαζόμενοι σε ομάδες αντλούν υλικό από επιλεγμένες ιστοσελίδες, προκειμένου, μέσω μονοτροπικών ή πολυτροπικών κειμένων, να ανασυνθέσουν το ιστορικό και επικοινωνιακό πλαίσιο του λόγου, να εμβαθύνουν στο θέμα του σεβασμού προς τους γονείς στην αρχαιότητα, να εμπλακούν σε δραστηριότητες σύγκρισης διαφορετικών συμπεριφορών, να προβληματιστούν για το θέμα του σεβασμού προς τους γονείς στη σημερινή κοινωνία. Η ενασχόλησή τους με τις συγκεκριμένες δραστηριότητες θα αποτυπωθεί σε ένα τελικό προϊόν, τη μορφή του οποίου θα επιλέξουν οι ίδιοι, προκειμένου να παρουσιάσουν τις σχέσεις γονιών – παιδιών στην αρχαιότητα και στις μέρες μας.

Διδακτική Ενότητα→ Γ Γυμνασίου
↘ Αρχαία Ελληνική Γλώσσα
↘ 8. Ένα παράδειγμα σεβασμού προς τους γονείς
Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Οικογένεια
↘ Άτομο-κοινωνία, στάσεις ζωής
→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Περιγραφή
↘ Αφήγηση
↘ Επιχειρηματολογία
↘ Κειμενικά είδη
↘ Πολιτικού λόγου/ρητορικά
↘ Ρητορικά
↘ Συγγραφέας
↘ Ξενοφών
↘ Πλάτων
↘ Γραμματολογικές περίοδοι
↘ Κλασική εποχή
↘ Τεχνικές/τρόποι γραφής
↘ Μύθος
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Τεχνική διάσταση
↘ Λειτουργική διάσταση
↘ Κριτική διάσταση
↘ Πρακτικές γραμματισμού
↘ Ανάγνωση
↘ Γραφή
↘ Επικοινωνία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Πολυτροπικό
↘ Προφορικό
↘ Γραπτό
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Περιγραφή
↘ Αφήγηση
↘ Επιχειρηματολογία
↘ Κειμενικά είδη
↘ Πολιτικού λόγου/ρητορικά
↘ Ανάγνωση
↘ Ανάγνωση κατά ομάδες
↘ Σιωπηλή κατ' ιδίαν ανάγνωση
↘ Συζήτηση
↘ Παραγωγή κειμένου
↘ Ανάπτυξη ερωτήματος ερμηνείας κειμένου
↘ Λογοτεχνικό κείμενο (quasi literature writing)
↘ Πολυτροπικό (ψηφιακό) κείμενο
↘ Συνεργατικό κείμενο
Χώρος→ Εντός σχολείου
→ Εικονικός χώρος
Χρονική διάρκεια7-12 διδακτικές ώρες
Χρονολογία (από)01/2013
Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Εφαρμογές γραφείου
→ Διαδίκτυο ως μέσο πρακτικής γραμματισμού
→ Εργαστήριο υπολογιστών
→ Κεντρική προβολή/παρουσίαση