Κατεβάστε το σενάριο

Περί λακωνικότητας ο λόγος

  • Δημιουργός: Παναγιώτα Σεφερλή

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Β' Λυκείου
  • Διδακτικό αντικείμενο: Νεοελληνική Γλώσσα
  • Διαθεματικό: Όχι
  • Συνταγμένο σενάριο

Εφαρμογές του σεναρίου

Περίληψη

Η πρόταση προβλέπει τρεις διδακτικές φάσεις. Στην πρώτη οι μαθητές, χωρισμένοι σε ομάδες, μελετούν το σχολικό εγχειρίδιο και την εμπλουτισμένη ψηφιακή εκδοχή του και ανακοινώνουν τα συμπεράσματα της μελέτης-διερεύνησής τους στην ολομέλεια. Το ζητούμενο στη φάση αυτή είναι να διερευνήσουν σχετικά με τα κείμενα που συγκροτούν το υλικό, τις πηγές προέλευσής τους, τη λειτουργία τους μέσα στο σώμα του εγχειριδίου, την προβληματική που αναδεικνύουν και να καταλήξουν σε κάποια συμπεράσματα για το πώς συγκροτείται ο σχολικός λόγος. Στη δεύτερη φάση, πάλι σε ομάδες, οι μαθητές αναζητούν και μελετούν κείμενα του διαδικτύου, κρατούν σημειώσεις και συνθέτουν παρουσιάσεις, με στόχο στην επόμενη (τρίτη) φάση να ανακοινώσουν ευρήματα και συμπεράσματα στην ολομέλεια, ώστε να προκληθεί συζήτηση για τα κείμενα που εντόπισαν, τα περικείμενα εντός των οποίων ανα-πλαισιώνονται, τους λόγους και τις ιδεολογικές στάσεις που αυτά συγκροτούν. Προσδοκώμενο αποτέλεσμα είναι να αναπτύξουν οι μαθητές δεξιότητες αναζήτησης, επεξεργασίας και, κυρίως, κριτικής ανάγνωσης της διαδικτυακής πληροφορίας (καθώς και της πραγματικότητας που αυτή προβάλλει ή κατασκευάζει).

Οι μαθητές θα χρειαστεί να μελετήσουν το κειμενικό υλικό όχι μόνο σε επίπεδο αναγνωριστικού γραμματισμού, εντοπίζοντας δηλαδή πληροφορίες, αλλά να προχωρήσουν σε επίπεδα βαθύτερης κατανόησης, διερευνώντας τους τρόπους με τους οποίους τα κείμενα αναπλαισιώνονται σε άλλα περικείμενα (είτε πρόκειται για το σχολικό εγχειρίδιο είτε για τα κείμενα του διαδικτύου). Δημιουργούμε, με άλλα λόγια, ερωτήματα στους μαθητές για τα όρια, την ιστορικότητα, την αλήθεια, την ιδεολογία των κειμένων, με τα οποία έρχονται σε επαφή στις καθημερινές σχολικές και εξωσχολικές πρακτικές.

Διδακτική Ενότητα→ Νεοελληνική Γλώσσα
↘ Β Λυκείου
↘ Σημειώσεις-περίληψη
Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Άτομο-κοινωνία, στάσεις ζωής
↘ Τεχνολογία-Επικοινωνία-Συγκοινωνιακά μέσα
→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Πολυτροπικό - γνώσεις για τη σημείωση
↘ Γραπτό
↘ Προφορικό
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Περιγραφή
↘ Εξήγηση
↘ Παράγραφος
↘ Περίληψη
↘ Κειμενικά είδη
↘ Χρονικά/αφηγηματικά/βιογραφικά είδη
↘ Σχολιαστικά/επιχειρηματολογικά/γνώμης
↘ Διαλογικά/συνεντεύξεις
↘ Έρευνες/μελέτες
↘ Δοκίμιο
↘ Ηλεκτρονικά μηνύματα
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Λειτουργική διάσταση
↘ Κριτική διάσταση
↘ Πρακτικές γραμματισμού
↘ Ανάγνωση
↘ Γραφή
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Προφορικό
↘ Γραπτό
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Περιγραφή
↘ Επιχειρηματολογία
↘ Εξήγηση
↘ Περίληψη
↘ Κειμενικά είδη
↘ Χρονικά/αφηγηματικά/βιογραφικά είδη
↘ Σχολιαστικά/επιχειρηματολικά/γνώμης
↘ Διαλογικά/συνεντεύξεις
↘ Έρευνες/μελέτες
↘ Δοκίμιο
↘ Ανάγνωση
↘ Ανάγνωση κατά ομάδες
↘ Συζήτηση
↘ Παραγωγή κειμένου
↘ Ανάπτυξη ερωτήματος ερμηνείας κειμένου
↘ Συνεργατικό κείμενο
Χώρος→ Εντός σχολείου
→ Εικονικός χώρος
Χρονική διάρκεια1-6 διδακτικές ώρες
Χρονολογία (από)08/2014
Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Διαδίκτυο ως μέσο πρακτικής γραμματισμού
→ Πλατφόρμες wiki, blog, κλπ
→ Εργαστήριο υπολογιστών
→ Κεντρική προβολή/παρουσίαση