Κατεβάστε το σενάριο

Συνοδευτικά

  • Συνοδευτικά αρχεία Οδηγός καλοκαιρινών διακοπών [8,18 MB]

Οδηγός καλοκαιρινών διακοπών

  • Δημιουργός: Μαρία Κουκλατζίδου

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Γ' Πρωτοβάθμια
  • Διδακτικό αντικείμενο: Νεοελληνική Γλώσσα
  • Διαθεματικό: Ναι
  • Συνταγμένο σενάριο

Εφαρμογές του σεναρίου

Περίληψη

Το προτεινόμενο σενάριο αποσκοπεί στη δημιουργία ενός έντυπου αλλά και ηλεκτρονικού οδηγού καλοκαιρινών διακοπών. Οι μαθητές καλούνται να συμμετέχουν σε δέκα διαφορετικές δραστηριότητες προκειμένου να συνθέσουν έναν οδηγό για τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Ο οδηγός αυτός μπορεί να διανεμηθεί και σε άλλους μαθητές της ίδιας ή διαφορετικής σχολικής μονάδας, καθώς αποτελεί μία ολοκληρωμένη πρόταση για τους μαθητές της ίδιας (ή περίπου της ίδιας) ηλικίας. Έτσι, οι μαθητές καλούνται να δημιουργήσουν δικές τους ασκήσεις (κουίζ, αντιστοίχισης κτλ), να δημιουργήσουν καταλόγους λογοτεχνικών βιβλίων και δανειστικών βιβλιοθηκών, να συντάξουν πολυτροπικά κείμενα με ιδέες – προτάσεις για το καλοκαίρι, να δημιουργήσουν αφίσες αλλά και τη φόρμα αφισών για τους υπόλοιπους αναγνώστες του οδηγού, να συντάξουν ποιήματα και ιστορίες, να δημιουργήσουν συννεφολέξεις, να φωτογραφήσουν τοπία ή/και ανθρώπους και να δημιουργήσουν μία ταινία με τις καλοκαιρινές στιγμές τους.

Διδακτική Ενότητα→ Γ Δημοτικού
↘ Ενότητα 3.4: Γιορτή και ξενοιασιά
Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Φύση-Οικολογία-Περιβάλλον-Ζώα
↘ Οικογένεια
↘ Πολιτισμός-Τέχνη
↘ Ταξίδι-Ελλάδα-Άλλοι τόποι
↘ Τεχνολογία-Επικοινωνία-Συγκοινωνιακά μέσα
↘ Πόλη
→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Σύνταξη
↘ Πρόταση
↘ Όροι της πρότασης
↘ Ονοματικό σύνολο
↘ Ρηματικό σύνολο
↘ Επιρρηματικό σύνολο
↘ Σχήματα λόγου
↘ Λεξιλόγιο - Σημασιολογία
↘ Παραγωγή
↘ Σύνθεση
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Πολυτροπικό - γνώσεις για τη σημείωση
↘ Γραπτό
↘ Προφορικό
↘ Υβριδικό (μείξη προφορικού και γραπτού λόγου)
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Περιγραφή
↘ Αφήγηση
↘ Επιχειρηματολογία
↘ Εξήγηση
↘ Οδηγίες
↘ Κειμενικά είδη
↘ επιστολές/προσκλήσεις
↘ Σχολιαστικά/επιχειρηματολογικά/γνώμης
↘ Δημόσιας ζωής και διοικητικά
↘ Οδηγίες χρήσης
↘ Πληροφοριακά/διαφημιστικά
↘ Ποιήματα/τραγούδια
↘ Ιστολόγια
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Τεχνική διάσταση
↘ Λειτουργική διάσταση
↘ Κριτική διάσταση
↘ Πρακτικές γραμματισμού
↘ Ανάγνωση
↘ Γραφή
↘ Επικοινωνία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Πολυτροπικό
↘ Προφορικό
↘ Γραπτό
↘ Υβριδικό
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Περιγραφή
↘ Αφήγηση
↘ Εξήγηση
↘ Οδηγίες
↘ Κειμενικά είδη
↘ Σχολιαστικά/επιχειρηματολικά/γνώμης
↘ Δημόσιας ζωής και διοικητικά
↘ Οδηγίες χρήσης
↘ Πληροφοριακά/διαφημιστικά
↘ Ποιήματα/τραγούδια
↘ Ιστολόγια
Σύνδεση με άλλο γνωστικό αντικείμενο→ Φιλολογικής ζώνης
↘ Νεοελληνική Λογοτεχνία
→ Άλλα γνωστικά αντικείμενα
↘ Εικαστικά
↘ Γεωλογία-Γεωγραφία
↘ Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή
↘ Μουσική
↘ Περιβαλλοντικές Επιστήμες
↘ Πληροφορική
→ Ημιτυπικές και άτυπες διαδικασίες εκπαίδευσης
↘ Αγωγή Υγείας
↘ Ερευνητικές Εργασίες – Project
↘ Περιβαλλοντική Αγωγή
Χώρος→ Εντός σχολείου
→ Εκτός σχολείου
→ Εικονικός χώρος
Χρονική διάρκεια13+ διδακτικές ώρες
Χρονολογία (από)6/2014
Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Περιβάλλοντα διδασκαλίας / εξάσκησης
→ Εφαρμογές γραφείου
→ Διαδίκτυο ως μέσο πρακτικής γραμματισμού
→ Περιβάλλοντα σχεδιασμού
→ Πλατφόρμες wiki, blog, κλπ
→ Εργαστήριο υπολογιστών
→ Κεντρική προβολή/παρουσίαση
→ Φορητοί υπολογιστές