Κατεβάστε το σενάριο

Ερευνητές με την κάμερα στο χέρι: Τα χρόνια της χούντας στην Αθήνα

  • Δημιουργός: Κατερίνα Τρίμη-Κύρου

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Γ' Γυμνασίου
  • Διδακτικό αντικείμενο: Νεοελληνική Γλώσσα
  • Διαθεματικό: Ναι
  • Συνταγμένο σενάριο

Εφαρμογές του σεναρίου

Περίληψη

Το συγκεκριμένο σενάριο, αν και προτείνεται με θέμα την ιστορική περίοδο της επτάχρονης χούντας, αποτελεί μια πρόταση που μπορεί με παραλλαγές να εφαρμοστεί σε οποιοδήποτε project πρόκειται να αξιοποιήσει προφορικές μαρτυρίες με στόχο να δημιουργήσει ένα ντοκιμαντέρ, είτε με θέμα ιστορικό (προφορική ιστορία) είτε με θέμα ανθρωπολογικό, κοινωνιολογικό ή άλλο, είτε στο πλαίσιο τυπικών μορφών εκπαίδευσης (Νεοελληνική Γλώσσα, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, Βιωματικές δράσεις κτλ.) ή άτυπων μορφών (προγράμματα πολιτιστικά, περιβαλλοντικά, αγωγής υγείας, εκδηλώσεις για επετείους). Το σενάριο αποτελείται από τις εξής φάσεις: Η πρώτη φάση εκτυλίσσεται στο σχολείο και αφορά την παρακολούθηση και αποδόμηση σχετικών ντοκιμαντέρ ή ενημερωτικών εκπομπών, ώστε οι μαθητές/τριες αφενός να αποκτήσουν κάποιες πρώτες γνώσεις για την περίοδο που θα διερευνήσουν, αφετέρου να εντοπίσουν τα δομικά στοιχεία του κειμενικού είδους και να συζητήσουν πώς αυτά λειτουργούν συνδυαζόμενα. Η δεύτερη φάση επίσης εκτυλίσσεται στο σχολείο και αφορά την προετοιμασία για τη συλλογή του υλικού: α) τη δημιουργία ερωτηματολογίων-οδηγών για τις συνεντεύξεις, β) τη συζήτηση των κανόνων που θα ακολουθήσουν οι μαθητές/τριες στις συνεντεύξεις. Η τρίτη φάση αφορά αφενός τη συγκέντρωση του αναγκαίου υλικού για τη δημιουργία των ντοκιμαντέρ, η οποία πραγματοποιείται εν μέρει εκτός σχολικού χώρου (κινηματογράφηση των συνεντεύξεων) και εν μέρει εντός σχολείου (συγκέντρωση σχετικού εικονικού και ηχητικού υλικού από το διαδίκτυο), αφετέρου αφορά μια πρώτη επιλογή των στοιχείων εκείνων που θα αξιοποιηθούν από το διαθέσιμο υλικό. Η τέταρτη φάση αφορά την εξοικείωση με το λογισμικό για μοντάζ και μπορεί και να παραληφθεί, αν αρκετά μέλη του τμήματος είναι εξοικειωμένα με το εργαλείο, οπότε μπορούν να αναλάβουν το έργο του μοντάζ. Η πέμπτη φάση αφορά τη δημιουργία των ντοκιμαντέρ μικρού μήκους, ένα για κάθε συνέντευξη, και πραγματοποιείται τουλάχιστον εν μέρει εντός σχολικού χώρου. Προβλέπεται, τέλος, η παρουσίαση των ντοκιμαντέρ σε σχολική εκδήλωση.

Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Άτομο-κοινωνία, στάσεις ζωής
↘ Γιορτές
↘ Ιστορία
→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Πολυτροπικό - γνώσεις για τη σημείωση
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Αφήγηση
↘ Επιχειρηματολογία
↘ Κειμενικά είδη
↘ Χρονικά/αφηγηματικά/βιογραφικά είδη
↘ Σχολιαστικά/επιχειρηματολογικά/γνώμης
↘ Διαλογικά/συνεντεύξεις
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Τεχνική διάσταση
↘ Λειτουργική διάσταση
↘ Κριτική διάσταση
↘ Πρακτικές γραμματισμού
↘ Γραφή
↘ Επικοινωνία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Πολυτροπικό
↘ Γραπτό
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Αφήγηση
↘ Επιχειρηματολογία
↘ Κειμενικά είδη
↘ Χρονικά/αφηγηματικά/βιογραφικά είδη
↘ Σχολιαστικά/επιχειρηματολικά/γνώμης
↘ Διαλογικά/συνεντεύξεις
↘ Παραγωγή κειμένου
↘ Πολυτροπικό (ψηφιακό) κείμενο
↘ Συνεργατικό κείμενο
Σύνδεση με άλλο γνωστικό αντικείμενο→ Φιλολογικής ζώνης
↘ Τοπική Ιστορία
→ Άλλα γνωστικά αντικείμενα
↘ Πληροφορική
→ Ημιτυπικές και άτυπες διαδικασίες εκπαίδευσης
↘ Σχολικές γιορτές
Χώρος→ Εντός σχολείου
→ Εκτός σχολείου
Χρονική διάρκεια13+ διδακτικές ώρες
Χρονολογία (από)04/2014
Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Εφαρμογές γραφείου
→ Διαδίκτυο ως μέσο πρακτικής γραμματισμού
→ Περιβάλλοντα σχεδιασμού
→ Πλατφόρμες wiki, blog, κλπ
→ Εργαστήριο υπολογιστών
→ Κεντρική προβολή/παρουσίαση