Κατεβάστε το σενάριο

Φωνές εφήβων ή οι έφηβοι μιλούν για την εφηβεία

  • Δημιουργός: Πανταζής Μητεούδης

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Α' Λυκείου
  • Διδακτικό αντικείμενο: Νεοελληνική Γλώσσα
  • Διαθεματικό: Όχι
  • Συνταγμένο σενάριο

Εφαρμογές του σεναρίου

Περίληψη

Πρόκειται για ένα διδακτικό σενάριο που βασίζεται στη μέθοδο project, εστιάζει στην παραγωγή προφορικού λόγου, στην οργάνωση ομαδικής συζήτησης με διάλογο, στην παραγωγή γραπτού λόγου και στη διεξαγωγή μικρής έρευνας που περιλαμβάνει συνεντεύξεις και βιβλιογραφία. Αξιοποιείται το Facebook για την ανάρτηση των συμπερασμάτων από τις συνεντεύξεις και την ομαδική συζήτηση. Στο τέλος οι μαθητές συντάσσουν γραπτές εργασίες και τις παρουσιάζουν σε PowerPoint.

Το θέμα όλων των δραστηριοτήτων είναι η εφηβεία. Αφετηρία αποτελούν τα κείμενα – μαρτυρίες εφήβων από συνεντεύξεις (σχολικό βιβλίο σελ. 127). Ακολουθεί η διαδικασία συνεντεύξεων που διενεργούνται από τους μαθητές ανά ομάδες. Τα αποτελέσματα των συνεντεύξεων παρουσιάζονται από εκπροσώπους των ομάδων στην ολομέλεια και ακολουθεί συντονισμένη συζήτηση. Τα συμπεράσματα από τις συνεντεύξεις και τη συζήτηση αναρτώνται, από τον υπεύθυνο κάθε ομάδας, στο Facebook. Η κάθε ομάδα συντάσσει μια εργασία με κάποιο θέμα σχετικό με την εφηβεία. Για την εργασία τους αξιοποιούν τις αναρτήσεις στο Facebook και σχετική βιβλιογραφία. Μπορούν να εμπλουτίσουν τα κείμενά τους με επιπλέον υλικό της επιλογής τους (φωτογραφίες, τραγούδια βίντεο κ.ο.κ.).

Διδακτική Ενότητα→ Α Λυκείου
↘ Ο λόγος
Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Άνθρωπος-Ενηλικίωση, εφηβεία-Φύλα
↘ Οικογένεια
↘ Ανθρώπινες σχέσεις-Πόλεμος/Ειρήνη-Ο Ξένος/Άλλος
↘ Άτομο-κοινωνία, στάσεις ζωής
→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Πολυτροπικό - γνώσεις για τη σημείωση
↘ Γραπτό
↘ Προφορικό
↘ Υβριδικό (μείξη προφορικού και γραπτού λόγου)
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Επιχειρηματολογία
↘ Εξήγηση
↘ Παράγραφος
↘ Κειμενικά είδη
↘ Σχολιαστικά/επιχειρηματολογικά/γνώμης
↘ Διαλογικά/συνεντεύξεις
↘ Έρευνες/μελέτες
↘ Ποιήματα/τραγούδια
↘ Ιστολόγια
↘ Ηλεκτρονικά μηνύματα
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Λειτουργική διάσταση
↘ Κριτική διάσταση
↘ Πρακτικές γραμματισμού
↘ Ανάγνωση
↘ Γραφή
↘ Επικοινωνία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Πολυτροπικό
↘ Προφορικό
↘ Γραπτό
↘ Υβριδικό
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Επιχειρηματολογία
↘ Εξήγηση
↘ Κειμενικά είδη
↘ Σχολιαστικά/επιχειρηματολικά/γνώμης
↘ Διαλογικά/συνεντεύξεις
↘ Ποιήματα/τραγούδια
↘ Παράγραφος
↘ Ιστολόγια
↘ Ηλεκτρονικά μηνύματα
↘ Ανάγνωση
↘ Συζήτηση
↘ Παραγωγή κειμένου
↘ Ανάπτυξη ερωτήματος ερμηνείας κειμένου
↘ Πολυτροπικό (ψηφιακό) κείμενο
↘ Προφορικό κείμενο
↘ Συνεργατικό κείμενο
Χώρος→ Εντός σχολείου
→ Εικονικός χώρος
Χρονική διάρκεια7-12 διδακτικές ώρες
Χρονολογία (από)03/2014
Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Εφαρμογές γραφείου
→ Εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης
→ Εργαστήριο υπολογιστών
→ Κεντρική προβολή/παρουσίαση
→ Φορητοί υπολογιστές