Κατεβάστε το σενάριο

Ο κόσμος των βιβλίων

  • Δημιουργός: Αντιγόνη Τσαρμποπούλου

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Α' Πρωτοβάθμια
  • Διδακτικό αντικείμενο: Νεοελληνική Λογοτεχνία
  • Διαθεματικό: Ναι
  • Συνταγμένο σενάριο

Εφαρμογές του σεναρίου

Περίληψη

Το σενάριο εστιάζεται στο βιβλίο, λογοτεχνικό και μη, ως τόπο συνάντησης διαφορετικών σημειωτικών συστημάτων και ως συλλογικό δημιούργημα πολλών συντελεστών. Οι βασικοί στόχοι είναι να κατανοήσουν οι μαθητές ότι υπάρχουν πολλά είδη βιβλίων που ανταποκρίνονται σε διαφορετικούς σκοπούς, να αντιληφθούν την ανθρώπινη υπόσταση των δημιουργών ενός βιβλίου και να μυηθούν στη διαδικασία "κατασκευής" των βιβλίων.

Διδακτική Ενότητα→ Α Δημοτικού
↘ Ενότητα 9: Ο κόσμος των βιβλίων
Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Πολιτισμός-Τέχνη
→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Πολυτροπικό - γνώσεις για τη σημείωση
↘ Γραπτό
↘ Προφορικό
↘ Υβριδικό (μείξη προφορικού και γραπτού λόγου)
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Περιγραφή
↘ Αφήγηση
↘ Περίληψη
↘ Κειμενικά είδη
↘ Ποιήματα/τραγούδια
↘ Λογοτεχνικά γένη και είδη
↘ Ποίηση-ποίημα
↘ Παραμύθια-μύθοι-λαϊκή αφήγηση
↘ Νανουρίσματα-αινίγματα-παροιμίες
↘ Παιδική λογοτεχνία
↘ Γλωσσική ποικιλία
↘ Πραγματολογία - κειμενογλωσσολογία
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Τεχνική διάσταση
↘ Λειτουργική διάσταση
↘ Κριτική διάσταση
↘ Πρακτικές γραμματισμού
↘ Ανάγνωση
↘ Γραφή
↘ Επικοινωνία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Πολυτροπικό
↘ Προφορικό
↘ Γραπτό
↘ Υβριδικό
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Περιγραφή
↘ Αφήγηση
↘ Περίληψη
↘ Κειμενικά είδη
↘ Χρονικά/αφηγηματικά/βιογραφικά είδη
↘ Πληροφοριακά/διαφημιστικά
↘ Ποιήματα/τραγούδια
↘ Ανάγνωση
↘ Ανάγνωση στην ολομέλεια της τάξης
↘ Ανάγνωση κατά ομάδες
↘ Σιωπηλή κατ' ιδίαν ανάγνωση
↘ Απαγγελία-αφήγηση-δραματοποίηση
↘ Συζήτηση
↘ Παραγωγή κειμένου
↘ Δημιουργική γραφή (creative writing)
↘ Πολυτροπικό (ψηφιακό) κείμενο
↘ Συνεργατικό κείμενο
↘ Κείμενα οπτικής επικοινωνίας (σχέδιο, ζωγραφιά, φωτογραφία)
↘ Ακρόαση
↘ Απαγγελία/αφήγηση/ανάγνωση
↘ Μουσική-τραγούδι
↘ Πολυτροπικό (ψηφιακό) κείμενο
Σύνδεση με άλλο γνωστικό αντικείμενο→ Φιλολογικής ζώνης
↘ Νεοελληνική Γλώσσα
→ Άλλα γνωστικά αντικείμενα
↘ Εικαστικά
↘ Μουσική
↘ Αισθητική Αγωγή
→ Ημιτυπικές και άτυπες διαδικασίες εκπαίδευσης
↘ Ερευνητικές Εργασίες – Project
↘ Πολιτιστικά προγράμματα
↘ Ευέλικτη ζώνη
Χώρος→ Εντός σχολείου
Χρονική διάρκεια13+ διδακτικές ώρες
Χρονολογία (από)11/2011
Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Εφαρμογές γραφείου
→ Περιβάλλοντα σχεδιασμού

Κείμενα

Δεδομένου ότι υπάρχει πληθώρα αξιόλογων βιβλίων που μπορούν να διαβαστούν στο πλαίσιο του προτεινόμενου σεναρίου και ταυτόχρονα δεν υπάρχει κάποια θεματολογική δέσμευση που λειτουργεί ως πυρήνας οργάνωσης των κειμένων, η πρόταση συγκεκριμένων τίτλων βιβλίων δεν είναι κάτι που κρίνεται απαραίτητο.