Κατεβάστε το σενάριο

Διερεύνηση τρόπων, μέσων και στρατηγικών πειθούς στη σύγχρονη διαφήμιση

  • Δημιουργός: Ιωάννα Χαλισιάνη

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Γ' Λυκείου
  • Διδακτικό αντικείμενο: Νεοελληνική Γλώσσα
  • Διαθεματικό: Όχι
  • Συνταγμένο σενάριο

Εφαρμογές του σεναρίου

Περίληψη

Το ακόλουθο σενάριο συμβιβάζει την ανάγκη διεκπεραίωσης της διδακτέας ύλης, η οποία είναι απολύτως υποχρεωτική στο πλαίσιο ενός πανελλαδικά εξεταζόμενου μαθήματος, με την επιδίωξη να προσεγγιστεί ένα θέμα άμεσα δεμένο με τα καθημερινά βιώματα των μαθητών με όσο γίνεται πιο άμεσο και βιωματικό τρόπο. Έχει τη μορφή ενός σχετικά απλού σχεδίου μαθήματος, που μπορεί να υλοποιηθεί σε τρεις το πολύ διδακτικές ώρες. Παρά το δεσμευτικό πλαίσιο, αξιοποιείται η συγκεκριμένη ενότητα της διδακτέας ύλης (είναι γνωστό ότι λόγω της ιδιαιτερότητας των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων δε συγχωρούνται παρεκκλίσεις από αυτήν), με τον γενικό σκοπό να κατακτήσουν οι μαθητές κριτικά την επιθυμητή γνώση, να αναπτύξουν προβληματισμό και να ασκηθούν με επιτυχία στα σχετικά ζητήματα προς διερεύνηση, παραμένοντας ενεργοί και συνεργαζόμενοι μεταξύ τους για την παραγωγή συλλογικού προϊόντος.

Μέσω της παρούσας διδακτικής δραστηριότητας επιδιώκεται η απόκτηση κριτικής επίγνωσης σχετικά με τους τρόπους και τις τεχνικές πειθούς που χρησιμοποιούνται στη διαφήμιση, την ψυχολογική και κοινωνική διάσταση των διαφημιστικών μηνυμάτων και τα ευρύτερα γνωρίσματα της διαφήμισης ως μορφής επικοινωνίας. Στόχος είναι να αναπτύξουν οι μαθητές κριτική «υποψία» απέναντι στα διαφημιστικά μηνύματα και την επίδρασή τους και να διαμορφώσουν κριτική στάση απέναντι στη διαφημιστική αλλά και κάθε άλλη προπαγάνδα και απόπειρα χειραγώγησης των στάσεων και των επιλογών τους.

Διδακτική Ενότητα→ Νεοελληνική Γλώσσα
↘ Γ Λυκείου
↘ Η πειθώ
Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Άτομο-κοινωνία, στάσεις ζωής
↘ Τεχνολογία-Επικοινωνία-Συγκοινωνιακά μέσα
→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Λεξιλόγιο - Σημασιολογία
↘ Πολυσημία
↘ Λαϊκές και λόγιες λέξεις
↘ Λεξική και προτασιακή σημασία
↘ Γλωσσική ποικιλία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Πολυτροπικό - γνώσεις για τη σημείωση
↘ Γραπτό
↘ Προφορικό
↘ Υβριδικό (μείξη προφορικού και γραπτού λόγου)
↘ Γλωσσική ποικιλία
↘ Πραγματολογία - κειμενογλωσσολογία
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Λειτουργική διάσταση
↘ Κριτική διάσταση
↘ Πρακτικές γραμματισμού
↘ Ανάγνωση
↘ Γραφή
↘ Επικοινωνία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Πολυτροπικό
↘ Προφορικό
↘ Γραπτό
↘ Υβριδικό
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Επιχειρηματολογία
↘ Ανάγνωση
↘ Ανάγνωση στην ολομέλεια της τάξης
↘ Παραγωγή κειμένου
↘ Ανάπτυξη ερωτήματος ερμηνείας κειμένου
↘ Προφορικό κείμενο
↘ Συνεργατικό κείμενο
Χώρος→ Εντός σχολείου
Χρονική διάρκεια1-6 διδακτικές ώρες
Σχόλια πάνω στη χρονική διάρκεια

Η προτεινόμενη δραστηριότητα έχει μικρή χρονική διάρκεια, ώστε να είναι εφικτή η εφαρμογή της στο πλαίσιο του βεβαρυμένου και απαιτητικού προγράμματος διδασκαλίας του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας στους μαθητές της Γ' Λυκείου.

Χρονολογία (από)2011
Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Εφαρμογές γραφείου
→ Διαδίκτυο ως μέσο πρακτικής γραμματισμού
→ Εργαστήριο υπολογιστών
→ Κεντρική προβολή/παρουσίαση
→ Φορητοί υπολογιστές