Κατεβάστε το σενάριο

Σύγκρουση Αχιλλέα-Αγαμέμνονα

  • Δημιουργός: Παναγιώτα-Κυριακή Μπιτζελέρη

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Β' Γυμνασίου
  • Διδακτικό αντικείμενο: Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
  • Διαθεματικό: Όχι
  • Συνταγμένο σενάριο

Εφαρμογές του σεναρίου

Περίληψη

Οι μαθητές μαθαίνουν να συνεργάζονται μέσω της αλληλεπίδρασής τους στις ομάδες και να καλλιεργούν τη δεξιότητα της ακουστικής κατανόησης ενός κειμένου και της καταγραφής σημειώσεων για τα βασικά σημεία της. Στη συνέχεια, επεξεργάζονται - με την αξιοποίηση των Φύλλων Εργασίας, που καθοδηγούν την πλοήγησή τους στο διαδίκτυο- τα ζητήματα που προκρίνονται για επεξεργασία στη συγκεκριμένη ενότητα (θεολογία, ένθετη αφήγηση, σχήμα αδυνάτου, οργάνωση και ζωή στρατοπέδου και φιλονικία Αχιλλέα-Αγαμέμνονα). Από τη θεματολογία των ομάδων γίνεται αντιληπτή η προσπάθεια να επεξεργαστούν αυτές τόσο στοιχεία μορφής όσο και στοιχεία πολιτισμού, αφού βέβαια έχει επιτευχθεί η κατανόηση του νοήματος σε πρώτο επίπεδο. Το σενάριο ολοκληρώνεται με προσπάθεια δραματοποίησης του επεισοδίου και δημιουργία στιγμιότυπου ενός τρέιλερ για την ταινία «Ιλιάδα». Το γεγονός ότι το τρέιλερ θα γυριστεί στην αίθουσα διδασκαλίας θα βοηθήσει να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές ότι οι ΤΠΕ δεν ταυτίζονται αποκλειστικά με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Διδακτική Ενότητα→ Β Γυμνασίου
→ Α 54-306
Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Ανθρώπινες σχέσεις-Πόλεμος/Ειρήνη-Ο Ξένος/Άλλος
↘ Άτομο-κοινωνία, στάσεις ζωής
↘ Θρησκείες
→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Τεχνικές/τρόποι γραφής
↘ Σχήματα λόγου
↘ Μύθος
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Τεχνική διάσταση
↘ Λειτουργική διάσταση
↘ Πρακτικές γραμματισμού
↘ Ανάγνωση
↘ Γραφή
↘ Επικοινωνία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Πολυτροπικό
↘ Γραπτό
↘ Κειμενικά είδη
↘ Σχολιαστικά/επιχειρηματολικά/γνώμης
↘ Πληροφοριακά/διαφημιστικά
↘ Ιστολόγια
↘ Ανάγνωση
↘ Ανάγνωση κατά ομάδες
↘ Απαγγελία-αφήγηση-δραματοποίηση
↘ Συζήτηση
↘ Παραγωγή κειμένου
↘ Ανάπτυξη ερωτήματος ερμηνείας κειμένου
↘ Δημιουργική γραφή (creative writing)
↘ Πολυτροπικό (ψηφιακό) κείμενο
↘ Προφορικό κείμενο
↘ Συνεργατικό κείμενο
↘ Κείμενα οπτικής επικοινωνίας (σχέδιο, ζωγραφιά, φωτογραφία)
↘ Ακρόαση
↘ Απαγγελία/αφήγηση/ανάγνωση
↘ Μουσική-τραγούδι
↘ Πολυτροπικό (ψηφιακό) κείμενο
Χώρος→ Εντός σχολείου
→ Εικονικός χώρος
Χρονική διάρκεια1-6 διδακτικές ώρες
Σχόλια πάνω στη χρονική διάρκεια

Η βιντεοσκόπηση της δραματοποίησης κατά την Γ Φάση ίσως χρειαστεί επιπλέον χρόνο.

Χρονολογία (από)12/2013
Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Περιβάλλοντα διδασκαλίας / εξάσκησης
→ Εφαρμογές γραφείου
→ Διαδίκτυο ως μέσο πρακτικής γραμματισμού
→ Πλατφόρμες wiki, blog, κλπ
→ Εργαστήριο υπολογιστών
→ Κεντρική προβολή/παρουσίαση